Circular STEM logo

DESPRE PROIECT

DESPRE

INFORMAȚII DESPRE PROIECT

1
DURATA
1
ȚĂRI
1
PACHETE DE LUCRU
1
APEL

PROJECT NUMBER: 2023-1-ES01-KA220-SCH-000154536

PACHETUL DE LUCRU

PL

Screenshot 2024-04-08 at 12.11.36

PACHETUL DE LUCRU NR. 1

PL1

Managementul proiectului

Organizația coordonatoare: APPLICANT/FUNDACIÓ TR@MS

 

Coordonator general: Aplicantul / FUNDACIÓ TR@MS va asigura coordonarea generală a proiectului, inclusiv dezvoltarea ghidului proiectului


FUNDACIÓ TR@MS va monitoriza implementarea proiectului și va pune la dispoziție instrumente de gestionare a sarcinilor, a timpului și a bugetului (Manualul proiectului). Un manager de calitate (P03) va crea pachetul pentru asigurarea calității (PAC), detaliind toate procesele de calitate și evaluare.

PACHETUL DE LUCRU NR. 2

PL2

CO.DE 4 Teachers

Organizații coordonatoare: P04/  Agrupamento de Escolas José Estevão & P05/ Inspectoratul scolar judetean Iasi

 

Obiective principale:


1) Proiectul își propune să formalizeze competențele, abilitățile și cunoștințele necesare profesorilor pentru a utiliza abordarea bazată pe co-design la clasă, rezultând în "Modelul de competențe Co.De.". Acest model va servi drept cadru pentru evaluarea pregătirii cadrelor didactice în învățarea și abordarea co-designului prin intermediul unui chestionar electronic.


2) În plus, vor fi dezvoltate oportunități de microînvățare sau "tablete de învățare", pentru a sprijini profesorii să elimine orice lacune în competențele și pregătirea lor necesare pentru învățarea multidisciplinară a conceptului de co-design. Ulterior, competențele cadrelor didactice în ceea ce privește învățarea și metodele de coproiectare vor fi îmbunătățite prin sesiuni de formare.Screenshot 2024-04-08 at 12.37.25

Rezultate principale:

Screenshot 2024-05-27 at 12.00.56
Screenshot 2024-05-23 at 21.18.25

PACHETUL DE LUCRU NR. 3

PL3

CO.DE 4 classrooms

Organizații coordonatoare: P02/ BUDOKOV FILM & P03/ IDEC

 

Obiective principale:

 

1) Dezvoltarea și testarea unei resurse educaționale: crearea unui spațiu de formare interactiv online pentru a sprijini profesorii și elevii din învățământul secundar în integrarea învățării prin co-design în lecțiile de științe umaniste. Această resursă va servi ca depozit și platformă de e-learning pentru conținut educațional digital.


2) Formarea cadrelor didactice în ceea ce privește utilizarea setului de instrumente: Purnizarea de cursuri de formare pentru ca profesorii să adopte în mod activ noi practici inspirate de co-design folosind setul de instrumente dezvoltat.

 

3) Consolidarea capacității profesorilor: îmbunătățirea capacității cadrelor didactice de a pune în aplicare metode de predare inovatoare inspirate de coproiectare în clasă.

 

4) Îmbunătățirea cunoștințelor despre învățarea prin co-design: sporirea înțelegerii atât a profesorilor, cât și a elevilor, cu privire la modalitățile concrete de inovare a procesului de învățare prin coproiectare.

Rezultate principale:

 

Co.de. Toolkit 4 Classrooms, o platformă bazată pe Moodle, concepută pentru a sprijini școlile secundare în adoptarea învățării prin co-design printr-o abordare multidisciplinară. Aceasta va găzdui conținuturi educaționale digitale și va încuraja schimbul de cunoștințe, va facilita incluziunea socială și va prezenta utilizatorilor cele mai recente instrumente digitale de învățare. Platforma va include un sistem de gestionare a învățării (LMS) bazat pe Moodle, care va oferi experiențe de învățare personalizate cu o gamă largă de activități. Această platformă Co.De. Toolkit își propune să revoluționeze LMS bazat pe Moodle prin extinderea capacităților offline dincolo de teste și SCORM pentru a include funcții precum mesageria privată, note de curs, sondaje, forumuri, wiki-uri și sarcini offline, răspunzând în mod specific nevoilor elevilor și profesorilor din învățământul secundar.

ACTIVITĂȚI:

PACHETUL DE LUCRU NR. 4

PL4

Diseminare, exploatare și sustenabilitate

Organizații coordonatoare:  P01/ DLEARN & P06/ MAMAK MEM – MAMAK DISTRICT DIRECTORATE OF NATIONAL EDUCATION

 

Obiective principale:

1) Creșterea gradului de conștientizare: să promoveze înţelegerea fenomenului de părăsire timpurie a școlii în UE și a metodelor de prevenire prin acțiuni și comportamente inovatoare.

2) Inovarea metodelor de învățare: să pledeze pentru abordări centrate pe elev și implicarea în învățare pentru a reduce ratele de părăsire timpurie a școlii.
3) Consolidarea cunoștințelor și a angajamentului:
să îmbunătățească înțelegerea rezultatelor proiectului în întreaga UE și implicarea părților interesate direct și indirect.  
4) Extinderea impactului și integrarea:
Influențarea altor școli, profesori și organizații educaționale din UE prin schimburi de experiență, implementarea modelului Co.De. și diseminarea unui Memorandum de înțelegere pentru adoptarea acestuia.


Screenshot 2024-04-08 at 13.07.55

Rezultate principale:

Screenshot 2024-04-07 at 18.03.12

Designul Identității vizuale a proiectului

Screenshot 2024-04-07 at 18.02.46

Designul și dezvoltarea Planului de diseminare, exploatare și sustenabilitate

Screenshot 2024-04-08 at 10.26.25

Designul și dezvoltarea paginii web a proiectului

Screenshot 2024-04-08 at 10.31.04

Designul și implementarea diseminării online a proiectului

Screenshot 2024-04-08 at 10.31.19

Designul și implementarea diseminării offline a proiectului

Screenshot 2024-04-08 at 10.31.33

Designul și implementarea strategiei de sustenabilitate